• VERTROUWELIJK
  • ANONIEM
  • GRATIS
  • ZONDER VERPLICHTINGEN

Zet de stap naar weer een gezonde samenwerking 

Als de thema's en knelpunten die in de samenwerking spelen bekend zijn, is de vraag hoe verder. Komt u er samen wel uit of is een interventie nodig? En als een interventie nodig is, welke? Dat kan juridisch, financieel, organisatorisch of fiscaal advies zijn of een training, een cursus, coaching of mediation.

Vaak is mediation nodig om (het begin van) onderling vertrouwen terug te brengen. Mediation is een proces waarbij huisartsen zich onder leiding van een zeer ervaren en neutrale procesbegeleider inzetten om gezamenlijk een oplossing voor de problemen te vinden. Dat kan samen doorgaan of desnoods respectvol uit elkaar betekenen. Niet zelden ook ontbreekt het een samenwerking al vanaf de start aan een goede gemeenschappelijke basis en is er te weining inzicht in elkaars ideeen, wensen, verwachtingen en doelen met alle gevolgen van dien. In dat geval kan alsnog voor een goed fundament worden gezorgd door een gezamenlijk Fundamed-proces.

Het Fundamed-proces is door de LHV geaccrediteerd en op het tarief voor het proces krijgen LHV-leden 15% korting.